Niedziela, 9 sierpnia 2020. Imieniny Klary, Romana, Rozyny

Gmina Bisztynek przyjazna z natury

2017-11-02 10:00:51 (ost. akt: 2017-11-03 08:59:45)
Rewitalizowane będzie otoczenie Bramy Lidzbarskiej i jej wnętrze.

Rewitalizowane będzie otoczenie Bramy Lidzbarskiej i jej wnętrze.

Autor zdjęcia: Urząd Miejski w Bisztynku

W 2005 roku Bisztynek wstąpił do Sieci Miast Cittaslow, stając się jednym z założycieli. Od tej pory stowarzyszenie stale się rozwijało, skupiając kolejne miasta i wykraczając poza granice województwa warmińsko-mazurskiego.

Obecność Bisztynka w ruchu Cittaslow stworzyło możliwość rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych warunków miasta, w którym brak jest zakładów przemysłowych, w którym życie toczy się własnym tempem odpowiadającym idei slow citties. Nieduża miejscowość tworzy idealny model „miasta dobrego życia”, w którym stawia się na ochronę przyrody, powietrza, wpieranie lokalnych potraw i rzemiosł oraz dąży do poprawy jakości życia mieszkańców. Przynależność do stowarzyszenia pozwala na skuteczną promocję miasta oraz wiąże się ze zobowiązaniem do ciągłego rozwoju poprzez realizację projektów poprawiających jakość życia w mieście.

Jedną z inwestycji gminy jest adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole i żłobek.
Fot. Urząd Miejski w Bisztynku
Jedną z inwestycji gminy jest adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole i żłobek.
Aby stworzyć jak najlepsze warunki do życia najmłodszych mieszkańców Gmina Bisztynek realizuje zadanie pn. „Adaptacja wydzielonej części budynku Szkoły Podstawowej w Bisztynku na urządzenie żłobka wraz z wyposażeniem.”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu „MALUCH +”. Dotacja na utworzenie żłobka wyniosła 191 940,00 zł. Planowane uruchomienie nowej placówki przewidziane jest w połowie grudnia br.

Ponadto dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Bisztynku wraz z początkiem 2018r. zyskają zdecydowanie lepsze warunki do funkcjonowania i rozwoju. A to za sprawą przebudowy I piętra Szkoły Podstawowej w Bisztynku, gdzie funkcjonowało będzie przedszkole. Dzięki temu dzieci zyskają odpowiednią przestrzeń do zabawy oraz nauki, a dostęp do hali sportowej umożliwi rozwój fizyczny maluchów.

Mając na uwadze poprawę jakości nauki uczniów w Szkole Podstawowej w Sątopach Gmina Bisztynek podpisała umowę z Województwem Warmińsko Mazurskim na dofinansowanie ze środków RPO WiM projektu pn."Termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach." Projekt przede wszystkim zakłada zwiększenie efektywności energetycznej obiektu.  Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na I kwartał 2018 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1 857 914 zł, w tym dofinansowanie 1 012 535 zł.

Najmłodsi mieszkańcy ul. Słonecznej zyskają wiele okazji do zabawy dzięki nowo powstającemu Placowi zabaw realizowanemu przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „IMPULS” z Bisztynka, którego partnerem jest między innymi Gmina Bisztynek.

W budynku obecnego przedszkola swoją nową siedzibę będzie miał miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Fot. Urząd Miejski w Bisztynku
W budynku obecnego przedszkola swoją nową siedzibę będzie miał miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz dostępności usług społecznych jednym z działań zaplanowanych do realizacji w ramach wypracowanego w roku 2016 Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bisztynek w ramach Ponadlokalnego Programu Sieci Miast Cittaslow jest modernizacja i adaptacja budynku Przedszkola Samorządowego w Bisztynku na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt będzie realizowany pod nazwą „Poprawa dostępności usług społecznych- modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej”. Koszt realizacji projektu 2.700.000,00 zł, w tym dofinansowanie z RPO Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 stanowi kwotę 2 211 700,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji –grudzień 2018r.

Po zrealizowaniu inwestycji MOPS w Bisztynku będzie realizował usługi społeczne na rzecz mieszkańców, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o wartości 830 000,00 zł.

Niewątpliwie korzystnie wpłynie na poprawę zdrowia i kondycji mieszkańców Bisztynka uruchomiony w październiku br. gabinet rehabilitacyjny prowadzony przez osobę fizyczną w udostępnionym budynku gminnym przy Przedszkolu Samorządowym.

Prowadzimy wiele działań zmierzających do przekształcenia i rozwoju infrastruktury miejskiej. Centrum miasta jest pod nadzorem konserwatora zabytków więc wszelkie prace modernizacyjne są prowadzone w porozumieniu z nim. I tak m.in. sukcesywnie odnawiane są kolejne kamienice, w tym roku renowacji podlegał budynek przy ul. Reja 1.

Rewitalizowane będzie otoczenie Bramy Lidzbarskiej i jej wnętrze.
Fot. Urząd Miejski w Bisztynku
Rewitalizowane będzie otoczenie Bramy Lidzbarskiej i jej wnętrze.
Mając na względzie przywrócenie oryginalnych warunków historycznej zabudowy miasta rewitalizowany będzie w 2018r. obiekt Bramy Lidzbarskiej. Na to zadanie złożony został wniosek pn. „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

Zakres prac obejmuje dostosowanie obiektu do pełnienia nowej funkcji społecznej, utworzenie pomieszczeń do pracy indywidualnej z członkami Klubu, jak i pomieszczeń do prowadzenia zajęć grupowych, poprzez adaptację parteru, czyli dawnego miejsca przejazdu i przejścia bramnego oraz adaptację piętra wraz z poddaszem.

Całkowity koszt realizacji projektu 1 936 000,00 zł, w tym dofinansowanie z RPO Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 w wys. 1 566 550,00 zł. Po wykonanej adaptacji przewiduje się w Bramie prowadzenie działań „miękkich „ związanych z działalnością Młodzieżowego Klubu o wartości 548 tys. zł.

Sukcesywnie realizowane są prace mające na celu poprawę stanu dróg i ulic, m.in. wykonano nawierzchnię ul. Ceglanej ( od skrzyżowania z ul. Kościelną w kierunku zjazdu z drogi krajowej nr 57), ul. Sportowej nr 3,5, 7, 9, ul. Sportowej I ABCD. Obecnie rozpoczęła się przebudowa ul. Kolejowej (dawna Dworcowa). Ponadto przebudowane zostały chodniki na ul. Kościelnej.

Środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie umożliwią nam remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w m. Sątopy – Samulewo, za kwotę brutto 178 052 zł. Na podstawie podpisanej umowy z Wykonawcą zostanie wyremontowany odcinek drogi o długości 199,74 m. i szerokości 3,8m z poboczami o szerokości 0,5m. Termin zakończenia robót, listopad br.

W ramach tworzenia publicznych obszarów zieleni prowadzone są prace poprawiające estetykę i wizerunek: modernizacji ulegają kolejne skwery miejskie. Tereny zielone w mieście stają się estetyczne, zadbane i cieszą oczy zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających nas turystów.

Mając na względzie poprawę jakości życia mieszkańców w zakresie ochrony środowiska Gmina Bisztynek w 2015r. zrealizowała inwestycję pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W ramach otrzymanego dofinansowania z Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego wykonano 31 instalacji Odnawialnych Źródeł Energii u 19 indywidualnych odbiorców z Gminy Bisztynek.

W trakcie realizacji jest budowa sieci wodociągowej Bisztynek – Łędławki. Zostanie wybudowana sieć wodociągowa w Bisztynku od ul. Kolejowej w kierunku Łędławek o długości 1 629m. Termin zakończenia robót –listopad br. Wartość zadania 169 260,73 zł.

Wykonywana obecnie jest również wewnętrzna instalacja gazowa zasilająca kotłownię osiedlową w miejscowości Sątopy – Samulewo za kwotę 50 000, 00zł.

Przygotowując się do realizacji kolejnych inwestycji sukcesywnie przygotowujemy dokumentacje techniczne na wykonanie zadań. Obecnie posiadamy przygotowane dokumentacje na wykonanie:
1. parkingu przy ul. Kolejowej,
2. remont świetlicy wiejskiej w Paluzach,
3. przebudowę ulic Spółdzielców, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa i Sportowej,
4. rozbudowę ul. Słonecznej.

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na:
1. zmianę sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-usługowego na mieszkania komunalne w Sątopach-Samulewie,
2. remont Remizy OSP w Sątopach –Samulewie,
3. budowę nowej świetlicy wiejskiej w Sątopach.

UM Bisztynek

Czytaj e-wydanie
Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages